Tryggare intäkter varje månad

Vill du ha hjälp att bygga om dina tjänster så att du kan få tryggare intäkter varje månad? Jag har en gratis fb-grupp som jag rekommenderar att du går med i: https://www.facebook.com/groups/medlemstjanster/

Vill du få stöd kring just ditt företag? Jag har några få platser möjliga för affärsutveckling mot medlemstjänster! Hör av dig till jill@explain.se och berätta om ditt behov. 

Vad är medlemstjänster? Du får en återkommande intäkt varje månad genom att skapa prenumerationstjänster till dina kunder. Du kan sälja din kunskap eller produkter, beroende på vilket typ av företag du har. Kunderna köper t ex en månads- eller årsprenumeration för att få tillgång till dina tjänster. 


Om du behöver tillfällig förstärkning

Jag vill bidra till effektiva organisationer där chefer och medarbetare mår bra och presterar bra. Jag hjälper till att

  • Utveckla ledarskapet i organisationen: utveckla chefen som kommunikativ ledare, öka förmågan att implementera förändringar för att nå resultat, påverka beteenden utifrån mål och värdegrund, presentationsteknik
  • Förbättra ledningsgruppsarbetet: struktur, beslutshantering, kommunikation ut i organisationen
  • Skapa effektivare verksamhet genom processorientering, utveckla processkartan, kartlägga processer, ta fram förvaltningsmodell för processerna, identifiera roller och ansvar
  • Utveckla medarbetarskap och medledarskap: skapa frivilliga beteenden, en organisation som involverar alla kilo hjärna och drar åt samma håll.
  • Ta fram underlag för beslut, utredningar och analyser
  • Håller utbildningar inom ledarskap, kommunikation, adhd på jobbet, väl fungerande vardag med barn med adhd

Jag har omfattande erfarenhet av offentlig verksamhet (kommunal och statlig) med fokus på verksamhetsutveckling, ledarskap och förändringsledning. Jag bidrar till hållbara förändringar genom att systematiskt stödja beteendeförändringar. Människorna ute i organisationen är de som skapar eller inte skapar förändring. Cheferna är de som skapar förutsättningarna. Rätt navigerat kan er förändring leda till stordåd!


Upplägg

  • Tidsbegränsade konsultuppdrag
  • Tillfällig förstärkning som t ex chef, projektledare
  • Rådgivning och coachning till ledningen


Kunder jag fått förmånen att jobba med

Sandviken Energi, June Avfall och miljö, Gästrike återvinnare, Social Success, Randstad, Habiliteringen Uppsala, Älvboda Friskola, Attention Tierp-Älvkarleby, Mittlärande2018, Sysav, Älvkarleby kommun

Jag utgår från Älvkarleby söder om Gävle. Hör gärna av dig till jill@explain.se eller 070-799 82 29