Konsulttjänster

Föredrag om beteenden

Jag vill bidra till effektiva organisationer där chefer och medarbetare mår bra och presterar bra. Jag hjälper till att

  • Utveckla ledarskapet i organisationen
  • Förbättra ledningsgruppsarbetet
  • Skapa effektivare verksamhet genom processorientering
  • Utveckla medarbetarskap och medledarskap
  • Ta fram underlag för beslut, utredningar och analyser
  • Håller utbildningar inom ledarskap, kommunikation, adhd på jobbet, väl fungerande vardag med barn med adhd

Jag har omfattande erfarenhet av offentlig verksamhet (kommunal och statlig) med fokus på verksamhetsutveckling, ledarskap och förändringsledning. Jag bidrar till hållbara förändringar genom att systematiskt stödja beteendeförändringar. Människorna ute i organisationen är de som skapar eller inte skapar förändring. Cheferna är de som skapar förutsättningarna. Rätt navigerat kan er förändring leda till stordåd!

Upplägg

  • Tidsbegränsade konsultuppdrag
  • Tillfällig förstärkning som t ex chef, projektledare
  • Rådgivning och coachning till ledningen

Jag utgår från Älvkarleby söder om Gävle. Hör gärna av dig till jill@explain.se eller 070-799 82 29