Personuppgiftsansvarig

Firman bakom Funka med adhd och Explain heter Prexplain och vi månar om dina personliga integritet. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna de personuppgifter som du lämnat till oss genom att du skickat mail, besökt hemsidan eller podcasten.

Prexplain är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på våra hemsidor och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig tar Prexplain ansvar för alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in eller får ta del av vid köp, när du prenumererar på nyhetsbrev.

Användande

Dina personuppgifter lagras primärt i Sverige och EES-området. Genom t.ex. Google Analytics överförs uppgifter rörande ditt besök på vår hemsida även till Google i USA i syfte att samla in webbstatistik, för vidare information se vår information om cookies läs här. Dina uppgifter lagras bara så länge som det krävs för att utföra våra tjänster (exempelvis fullgöra ett avtal med dig eller tillhandahålla nyhetsbrev) eller så länge som det föreskrivs enligt lag.

Prexplain följer statistik över användandet på samtliga hemsidor i syfte att förbättra användarupplevelsen. Hur hemsidorna hanteras cookies framgång i Cookie policy.

Prexplain har vidtagit både tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörigt bruk. De leverantörer som Prexplain använder sig av har i sin tur skyddat det data som finns eller passerar dem.

Uppgifter som namn, e-post och vilken roll du har i ditt arbete används enbart för att kommunicera med dig kring de ämnen som du anmält intresse för. Du kan när som helst välja att enkelt avanmäla dig eller ändra inställningar till hur du accepterar cookies.

När det gäller information som klassas som känslig önskar vi att du undviker att kommunicera dessa via e-post eller webbformulär, för din säkerhets skull.

Användande

De personuppgifter som Prexplain hanterar gör vi för att:

Behandling för att fullgöra våra åtaganden mot dig

Behandling som är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen

Fullgöra de avtal vi har med dig.

Av rättsliga skäl som lagkrav

Genom att lämna dina personuppgifter för att erhålla information från oss, vid förfrågningar om produkter eller tjänster godkänner du och samtycker till att Prexplain behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.