Innehåll

Det finns en rad färdigheter som barn behöver lära sig för att klara såväl vardagslivet som skolan. Boken Hur får man det att funka? går igenom en rad olika situationer och färdigheter. På ett enkelt och konkret sätt finns beskrivningar av hur man kan ge barn med ADHD möjligheter att lära sig färdigheterna. Situationer och övningar som tas upp är bland annat:

  • Att hantera ilska.
  • Att sitta stilla i situationer med många andra.
  • Stärka social förmågor.
  • Att göra val.
  • Hantera förskolans olika rutiner.
  • Fixa gympan.
  • Sätta ord på känslor.
  • Hur man umgås med småsyskon.

Bilder på material som använts både i hemmet och förskolan visar hur arbetet gick till. Den konkreta utformningen ger vägledning och inspiration för dig som förälder eller pedagog. Det här är inte en bok för dig som vill ha teoretiska genomgångar eller fördjupningar. Boken är 70 sidor.

Beställ boken här