Beställ boken

ADHD inspiration

Vill du har lite tips på hur du kan underlätta din vardag? Boken ”Hur får man det att funka?” ger en mycket praktisk vägledning i hur du kan förbereda barnet för att minska konflikter, hur du kan förstärka sådant som barnet gör som är bra och på ett positivt sätt vägleda barnet i vad som är önskat beteende i olika situationer.

Boken är även en inspiration för föräldrar till barn utan särskilda behov.  Den kan ge alla ett annat sätt att tänka kring hur man som vuxen bemöter barn.

Om du har problem med e-boksformuläret nedan så går det bra att skicka motsvarande uppgifter till jill@explain.se. E-boken kostar 149 kr.

Om du vill beställa en pappersbok så går det bra att göra det här:


Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Submit